Cenník

Odkázaná osoba po predložení platného rozhodnutia o stupni odkázanosti

6,80 € / 1 hodina

Samoplatca (bez rozhodnutia o stupni odkázanosti)

16,64 € / 1 hodina

24 hod. opatrovanie (potrebné zabepečiť stravu a ubytovanie pre opatrovateľku)

1750 € / mesiac

Cena za hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby sa môže líšiť, v závislosti od miesta poskytovania služby – pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Ceny sú upravované podľa aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia danej obce či mesta.