Služby

Poskytujeme služby nemedicínskeho charakteru v domácom prostredí pre seniorov mobilných, imobilných, osamelých, ktorí potrebujú drobnú asistenciu, ktorá pomáha zabezpečiť bežný režim denného života.

Vďaka našim službám môžu seniori zostať v domácom prostredí, čo prispieva k ich spokojnosti.

Opatrovateľské služby si viete u nás objednať z pohodlia Vášho domova či už emailom alebo telefonicky. U nás je to bez registračných poplatkov.

Ponúkame niekoľkohodinovú starostlivosť alebo 24 hodinovú starostlivosť.

Poskytujeme opatrovateľskú služby podľa stupňa odkázanosti v ich domácom prostredí, okrem zdravotnej starostlivosti.

  • Pomoc s osobnou hygienou (napr. umývanie, česanie, holenie, strihanie nechtov a pod.).
  • Pomoc so stravovaním a pitným režimom (napr. donáška stravy, varenie, obsluha, kŕmenie a pod.).
  • Pomoc s toaletou (sprevádzanie na toaletu, pomoc s oblečením a pod.).
  • Pomoc s obliekaním a vyzliekaním.
  • Pomoc s domácnosťou (napr. nakupovanie, príprava jedla, upratovanie, umytie riadu, pranie, žehlenie a pod.).
  • Čítanie.
  • Poskytovanie spoločnosti napr. pri prechádzkach, pri návšteve lekára a pod.

Naše služby nezahŕňajú: medicínsku starostlivosť ako napr. odber krvi, cievkovanie, kontrola krvného tlaku, ošetrovanie rôznych rán a pod..