O nás

Ponúkame profesionálne opatrovateľské služby, ktorými sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každodenný život seniorom.

Opatrovateľská služba je pravidelná služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby. Pomáhame rodinám a seniorom vysporiadať sa so starnutím.

Klientom pomôžeme s riešením nepriaznivej situácie z dôvodu zdravotných ťažkostí pomocou odbornej opatery, starostlivosti bez toho aby museli opustiť ich rodinné prostredie. Opatrovanie poskytne seniorom skvalitnenie ich života, psychickú oporu, nebudú osameli. Poskytneme im slušnú a solidnú opateru. Uľahčíme život celej rodine s možnosťou prežiť bežný život spolu s opatrovaným bez problémov.

Poskytujeme služby nemedicínskeho charakteru v domácom prostredí,pre seniorov mobilných, imobilných, osamelých, ktorí potrebujú asistenciu, ktorá pomáha zabezpečiť bežný režim denného života.

Vďaka našim službám môžu seniori zostať v domácom prostredí, čo prispieva k ich spokojnosti a predĺženiu ich života.